Vad gör jag om jag upptäcker ett fel på min bokning?

Betala aldrig om något med din bokning inte stämmer. Kontakta oss omgående efter att felet upptäckts. Datum eller namn går oftast inte att ändra i efterhand. Om en ändring är möjlig tillkommer flygbolagets samt vår kostnad. 

^